Kreditupplysningar och Kreditupplysningstjänster

för företag och privatpersoner

Logga in
Kreditupplysningar

Så enkelt använder du våra kreditupplysningstjänster

 • Börja med att logga in
 • Köp traditionella kreditupplysningar på privatpersoner och företag
 • Se en kreditupplysning på dig själv
 • Ingen abonnemangskostnad eller förskott. Företag får faktura på 30 dagar
 • Privatpersoner betalar kontant med Swish
 • Granska/skriv ut tidigare tagna kreditupplysningar från “Mitt arkiv”
 • Lämna meddelande till den omfrågade om varför du tagit kreditupplysningen
 • Skriv en kommentar på din egen kreditupplysning för andra att läsa

Läs mer

Traditionell kreditupplysning

Krafmans kreditupplysning ”ekonomiupplysning” förser dig med dagsaktuell information som, tillsammans med annan information, ger den vägledning du behöver i fråga om den omfrågades kreditvärdighet, betalningsvilja och betalningsförmåga just nu.

Komplett information – inga dolda eller tillkommande kostnader

Krafmans kreditupplysning innehåller all information redan från början utan tillkommande kostnader för historik, detaljerad information, fördjupningar eller för kopia till den omfrågade.

Aktiv kreditupplysning - Få automatiska uppdateringar under ett år

Har du legitimt skäl och intresse av att följa den omfrågades kreditvärdighet framåt i tiden? Välj då Aktiv kreditupplysning.

Med Aktiv kreditupplysning får du först en dagsaktuell kreditupplysning. Därefter får du löpande uppdateringar med nya kreditupplysningar varje gång det har skett en positiv eller negativ förändring av betydelse.

I priset ingår obegränsat antal uppdateringar med nya kompletta kreditupplysningar under ett helt år som skickas till dig med e-mail. Allt du behöver göra är att klicka på en länk i vårt e-mail för att snabbt läsa av varje förändring. Ingen inloggning behövs.

Logga in med mobilt BankID för att köpa kreditupplysningar eller starta Aktiv Kreditupplysning.

Aktiv kreditupplysning

Så enkelt använder du våra kreditupplysningstjänster

 • Börja med att logga in
 • Köp Aktiva kreditupplysningar på privatpersoner och företag
 • Du får automatiskt nya kreditupplysningar varje gång det har skett förändringar av betydelse
 • Öppna enkelt varje ny Aktiv kreditupplysning genom en länk i ett e-mail
 • Varje ny positiv eller negativ förändring visas i färg så att du ser den direkt
 • Ingen abonnemangskostnad eller förskott. Företag får faktura på 30 dagar. Privatpersoner betalar kontant med Swish
 • Förläng Aktiv kreditupplysning med ett nytt år när innevarande år löper ut
 • Granska/skriv ut tidigare tagna Aktiva kreditupplysningar från “Mitt arkiv”

Läs mer

Aktiv kreditupplysning - Få automatiska uppdateringar under ett år

Har du legitimt skäl och intresse av att följa den omfrågades kreditvärdighet framåt i tiden? Välj då Aktiv kreditupplysning.

Med Aktiv kreditupplysning får du först en dagsaktuell kreditupplysning. Därefter får du löpande uppdateringar med nya kreditupplysningar varje gång det har skett en positiv eller negativ förändring av betydelse.

I priset ingår obegränsat antal uppdateringar med nya kompletta kreditupplysningar under ett helt år som skickas till dig med e-mail. Allt du behöver göra är att klicka på en länk i vårt e-mail för att snabbt läsa av varje förändring. Ingen inloggning behövs.

Komplett information – inga dolda eller tillkommande kostnader

Krafmans Aktiv kreditupplysning innehåller all information redan från början utan tillkommande kostnader för historik, detaljerad information, fördjupningar eller för kopia till den omfrågade.

Traditionell kreditupplysning

Välj Krafmans kreditupplysning ”ekonomiupplysning” om du inte har legitimt skäl att följa den omfrågades kreditvärdighet framåt i tiden. Det är en traditionell kreditupplysning som förser dig med dagsaktuell information som, tillsammans med annan information, ger vägledning i fråga om den omfrågades kreditvärdighet, betalningsvilja och betalningsförmåga just nu.

Logga in med mobilt BankID för att köpa kreditupplysningar eller starta Aktiv Kreditupplysning.

Bevakningstjänster

Så enkelt använder du våra bevakningstjänster

 • Börja med att logga in.
 • Bevaka betalningsförmåga hos privatpersoner och företag.
 • Bevaka förändringar i ekonomisk status hos viktiga kunder och leverantörer.
 • Få information om skuldsanering, konkurs och andra viktiga händelser.
 • Undvik Kronofogdens årliga avgift (600 kr) så länge utmätning inte ger resultat.
 • Gör automatiska regelbundna preskriptionsavbrott.

Nu är det enklare än någonsin att följa privatpersoner och företags kreditvärdighet och ekonomiska status. Grundtjänsten är kostnadsfri bevakning med rapportering via e-post av positiva och negativa händelser under obegränsad tid. Att syna en rapporterad händelse eller ett larm gör du bara om du vill och då till en mycket låg kostnad. Det betyder att du är ständigt uppkopplad mot Krafmans databas och får snabb rapportering av viktiga händelser.

Läs mer

Bevakningstjänst med mer, bättre och dagsfärsk information till lågt pris

När du har intresse av att följa någons kreditvärdighet och ekonomiska status framåt i tiden så får du betydligt mer och bättre information till ett lägre pris om du först lägger upp en bevakning eftersom du i samband med det får möjlighet att köpa en komplett kreditupplysning till ett kraftigt rabatterat pris. Därefter blir du löpande uppdaterad varje gång det sker positiva och/eller negativa förändringar i kreditupplysningen fram till att du avslutar bevakningen.

Bevakning kan ge värdefull förvarning om problem hos viktiga kunder och leverantörer. Bevakning innebär också att du, när du har en obetald fordran inte missar skuldsanering, konkurs, uppkommen betalningsförmåga och andra viktiga händelser där du kan få viss betalning genom att anmäla din fordran men förlorar den rätten om du missar händelsen.

Att syna en händelse/förändring som rapporterats med e-mail är i vissa fall gratis och i andra fall förenat med en låg kostnad. Varje gång du synar en händelse får du en komplett kreditupplysning (bevakningsupplysning) där rapporterade händelser och larm markerats med blått och rött. Det finns ingen skyldighet att syna en rapporterad händelse/förändring om du inte vill.

Så undviker du Kronofogdens grundavgift

Vår bevakningstjänst för att försöka inkassera en fordran ersätter pågående verkställighet hos Kronofogden fullt ut för en obetald fordran så länge den inte ger något resultat (ingen utmätning). På så vis undviker du kronofogdens faktura varje år på grundavgiften 600 kr.

Det räcker ofta att syna rapporterade händelser några gånger varje år. Men även om du synar händelser varje månad så kommer den totala kostnaden att vara en bråkdel av Kronofogdens grundavgift. Så snart det finns chans till utmätning så får du information så att du kan söka verkställighet.

Vi sköter dina preskriptionsavbrott

Så länge bevakning för att försöka inkassera en fordran pågår så föreslår tjänsten preskriptionsavbrott en gång varje år. Tackar du ja så skickas ett brev till självkostnadspris med preskriptionsavbrott till gäldenären på rätt adress enligt folkbokföringen eller Bolagsverket. Ditt exemplar av brevet återfinner du därefter i Mitt arkiv.

Vi bevakar och rapporterar utmätningsbeslut i lön och annan ersättning

När Krafman sköter preskriptionsavbrott som klassas som inkassoåtgärder ingår även en värdefull kontroll varje månad huruvida utmätning av lön/pension/annan ersättning har beslutats av Kronofogden för den aktuella gäldenären. Du får rapportering via e-mail om utmätning har beslutats så att du kan söka verkställighet och få din andel av utmätningen. Omvänt påminner vi dig om att återkalla verkställigheten om utmätning har uteblivit över en längre period.

Logga in för mer information och för att lägga upp bevakningar.

ID-Bedrägerispärr & ID-Skydd

Så enkelt hanterar du din ID-Bedrägerispärr och ditt ID-Skydd

 • Börja med att logga in.
 • Spärra ditt personnummer i två veckor med ID-Bedrägerispärr.
 • Ladda upp din polisanmälan gällande ID-kapning/ID-stöld.
 • Förläng din ID-Bedrägerispärr upp till fem år.
 • Hantera, häv och återaktivera din ID-Bedrägerispärr.
 • Aktivera ID-Skydd av ditt eget ID utan kostnad.

Läs mer

Logga in och hanterar din ID-Bedrägerispärr helt själv

Vid ID-kapning/ID-stöld kan du själv registrera en tvåveckors ID-Bedrägerispärr, ladda upp en polisanmälan för att förlänga spärrtiden upp till fem år och hantera, häva/återaktivera spärren.

Så försvårar en ID-Bedrägerispärr fortsatta bedrägerier mot dig

En ID-Bedrägerispärr innebär att en kreditupplysning inleds med information om att identiteten har spärrats pga ID-kapning/ID-stöld. Efter att du har registrerat en ID-Bedrägerispärr kan du utan kostnad ta en kreditupplysning på dig själv för att se hur det ser ut.

Regler för ID-Bedrägerispärr

Du får inte registrera en ID-bedrägerispärr i förebyggande syfte. Du får registrera högst tre ID-Bedrägerispärrar om vardera två veckor under en tolvmånadersperiod.

Aktivera kostnadsfritt ID-Skydd av ditt eget och/eller ditt företags ID

Klicka på knappen “Aktivera skydd av ditt eget ID utan kostnad” så aktiverar du automatisk bevakning så att du därefter får e-mail när uppgifterna i din kreditupplysning ändras på ett sätt som vi anser kan vara av intresse. Med varje e-mail får du helt enkelt en ny komplett kreditupplysning på dig själv. Därmed vet du också vad som finns i vår kreditupplysning om dig vid varje tidpunkt

Som privatperson skall du alltid kombinera detta ID-Skydd med att spärra din adress hos Skatteverket (det gör du enkelt genom att logga in till Mina sidor hos Skatteverket).

Logga in med mobilt BankID för att hantera din ID-Bedrägerispärr och/eller lägga upp kostnadsfritt ID-Skydd för dig själv och/eller ditt företag.

Version 1.0.26